REFERENCE

NADZOR

 • Nadzor nad izgradnjom spojne kanalizacije za odvodnju otpadnih i oborinskih voda od javne ulične kanalizacijske mreže u ul. M. Novčaćića na Kolektor „A“ u Čazmi – KOMUNALIJE ČAZMA (2011 G)
 • Usluga stručnog nadzora građevinsko obrtnički radovi unutarnjeg uređenja poslovne zgrade Ivakop – IVAKOP (2011 G)
 • Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na vodovodu u naselju Čađavac – BJELOVARSKO-BILOGORSKE VODE D.O.O. (2012 G)
 • Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na vodovodu u naselju Posavski Bregi- Topolje i Ivanić Grad- Posavski Bregi IVAKOP d.o.o. (2012 G)
 • Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji transportnog cjevovoda u naselju Maglenča spojni cjevovod od magistralnog cjevovoda Banov stol – Patkovac do podsustava istok grada Bjelovara – BJELOVARSKO-BILOGORSKE VODE D.O.O. (2012 G)
 • Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda naselja: Nova Rača – BJELOVARSKO-BILOGORSKE VODE D.O.O. (2012 G)
 • usluga stručnog nadzora nad građevinsko-obrtničkim radovima „Poboljšanje energetskih svojstva zgrade u Ulici Milana Novačića 13“ – GRAD ČAZMA (2014 G)
 • Usluga stručnog nadzora nad radovima distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda na vodoopskrbnom području općine VELIKI GRĐEVAC NASELJA:PAVLOVAC – VODOVOD D.O.O. (2014G)
 • Usluga stručnog nadzora nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta općine Kloštar Ivanić – OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ (2014G)

PROJEKTIRANJE

 • Vodoopskrbni cjevovod Andigole-Kopčić brdo (2011G) – KOMUNALIJE D.O.O. ČAZMA
 • GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT Izgradnja poljskih puteva, nerazvrstanih cesta u poljoprivrednim zonama na području grada Čazme (2011 G) GRAD ČAZMA
 • Projekt građevinsko obrtnički radovi unutarnjeg uređenja poslovne zgrade Ivakop (2011 G) –IVAKOP D.O.O.
 • Modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Čazme – GRAD ČAZMA (2011 G)
 • Poslovna građevina: trgovina, vulkanizerska radionica, samoposlužna autopraonica i cafe bar (2012 g) – ELEKTRO CENTAR PETEK D.O.O.
 • građevinski projekt prometnog rješenja i projekt vodovodnog priključka čestice, hidrantske mreže i odvodnje prometnih površina BIOPLINSKO KOGENRACIJSKO POSTROJENJE u Gregurovu
 • idejni i glavni projekt rekonstrukcije prometnice u naselju Čemernica Lonjska – OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ (2014 g)
 • glavni projekt rekonstrukcije zgrade Udruga – GRAD ČAZMA (2014 G)
 • glavni projekt dječjeg igrališta u Čazmi – GRAD ČAZMA (2014 G)
 • idejni i glavni projekt obiteljska kuća – Križ – privatni investitor (2012 g)
 • idejni i glavni projekt obiteljska kuća – Ivanić Grad – privatni investitor (2014 g)