REFERENCE

NADZOR

USLUGA

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

Stručni nadzor nad izgradnjom objekta za održavanje ceste u Zaprešiću – 1. faza HRVATSKE CESTE d.o.o. Zaprešić U TIJEKU
Stručni nadzor nad rekonstrukcijom priključka postojeće benzinske postaje na državnoj cesti DC3 u mjestu Breznički Hum AUTO-IVEC, obrt za trgovinu i usluge Breznički Hum 2021.
Stručni nadzor nad građenjem građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine: Pješačka staza sa oborinskom odvodnjom u Ulici kralja Tomislava (ŽC 3074) Općina Kloštar Ivanić Kloštar Ivanić 2021.
Stručni nadzor nad izgradnjom građevine stambene namjene (obiteljska kuća), 3.b.skupine Privatni investitor Ivanić Grad 2021.
Stručni nadzor na izgradnji pješačke staze s oborinskom odvodnjom i autobusnim stanicama u Ulici kralja Tomislava (ŽC 3074) (2020) Općina Kloštar Ivanić Kloštar Ivanić 2020.
Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije dijela Školske ulice – izgradnja parkirališta i pješačke staze Grad Ivanić Grad Ivanić Grad 2020.
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji stambeno-poslovne zgrade Privatni investitor Vir 2017.
Stručni nadzor nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta Općine Kloštar Ivanić Općina Kloštar Ivanić Kloštar Ivanić 2014.
Stručni nadzor nad radovima distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda na vodoopskrbnom području općine Veliki Grđevac Vodovod d.o.o. Pavlovac 2014.
Stručni nadzor nad građevinsko – obrtničkim radovima „Poboljšanje energetskih svojstava zgrade u Ulici Milana Novačića 13“ Grad Čazma Čazma 2014.
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda naselja Nova Rača Bjelovarsko – Bilogorske vode d.o.o. Nova Rača 2012.
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji transportnog cjevovoda u naselju Maglenča spojni cjevovod od magistralnog cjevovoda Banov stol – Patkovac do podsustava istok grada Bjelovara Bjelovarsko – Bilogorske vode d.o.o. Maglenča 2012.
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na vodovodu u naselju Posavski Bregi – Topolje i Ivanić Grad – Posavski Bregi Ivakop d.o.o. Posavski Bregi 2012.
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na vodovodu u naselju Čađavac Bjelovarsko – Bilogorske vode d.o.o. Čađavac 2011.
Stručni nadzor nad građevinsko – obrtničkim radovima unutarnjeg uređenja poslovne zgrade Ivakop Ivakop d.o.o. Ivanić Grad 2011.
Stručni nadzor nad izgradnjom spojne kanalizacije za odvodnju otpadnih i oborinskih voda od javne ulične kanalizacijske mreže u Ulici Milana Novačića 13 Komunalije Čazma Čazma 2011.

PROJEKTIRANJE

USLUGA INVESTITOR LOKACIJA DATUM
Održavanje konstrukcije Vodotornja „Grubišno polje“ Vodovod Grubišno Polje d.o.o. Grubišno Polje rujan 2021.
Mrtvačnica Pobjenik Komunalije d.o.o. Pobjenik, Čazma travanj 2021.
Gospodarska zgrada – Mljekara O.G. Letec d.o.o. Donji Draganec lipanj 2020.
Projekt održavanja Vodotornja „Brestovac“ Voda Garešnica d.o.o. Brestovac ožujak 2020.
Projekt održavanja Vodotornja „Gajine“ Voda Garešnica d.o.o. Gajine ožujak 2020.
Interpretacijsko rekreacijski centar „Bio-park Čazma“ Grad Čazma Čazma Siječanj 2020.
Mrtvačnica Vrtlinska Komunalije d.o.o. Vrtlinska rujan 2019.
Pješačka staza s oborinskom odvodnjom i autobusnim stanicama u Ulici kralja Tomislava (ŽC 3074) Općina Kloštar Ivanić Kloštar Ivanić kolovoz 2019.
Pješačka staza s oborinskom odvodnjom u Ulici kralja Tomislava (ŽC 3074) Općina Kloštar Ivanić Kloštar Ivanić kolovoz 2019.
Mrtvačnica Prnjarovac Komunalije d.o.o. Prnjarovac veljača 2019.
Stambena zgrada Komunalije d.o.o. Čazma studeni 2018.
Stambena zgrada Privatni investitor Ivanić Grad srpanj 2018.
Stambena građevina – obiteljska kuća Privatni investitor Ivanić Grad prosinac 2016.
Stambena zgrada, pomoćna zgrada i bazen Privatni investitor Kloštar Ivanić rujan, 2016.
Zgrada javne namjene – zamjena vanjske stolarije, ugradnja termoizolacije krovišta i pročelja zgrade Grad Čazma Čazma svibanj 2016.
Gospodarsko – stambena građevina za potrebe biljne proizvodnje O.G. Letec d.o.o. Donji Draganec svibanj 2016.
Distributivni vodoopskrbni cjevovodi na vodoopskrbnom području grada Čazme – naselje Palančani Komunalije vodovod d.o.o. Palančani listopad 2015.
Distributivni vodoopskrbni cjevovodi na vodoopskrbnom području grada Čazme – naselje Bosiljevo Komunalije vodovod d.o.o. Bosiljevo listopad 2015.
Distributivni vodoopskrbni cjevovodi na vodoopskrbnom području grada Čazme – naselje Dapci Komunalije vodovod d.o.o. Dapci listopad 2015.
Gospodarska zgrada – farma muznih krava sa pratećim građevinama O.G. Letec d.o.o. Donji Draganec rujan 2015.
Rekonstrukcija dijela Školske ulice – izgradnja parkirališta i pješačke staze Grad Ivanić Grad Ivanić Grad svibanj 2015.
Idejni i glavni projekt rekonstrukcije prometnice u naselju Čemernica Lonjska Općina Kloštar Ivanić Čemernica Lonjska 2014.
Poslovna građevina: trgovina, vulkanizerska radionica, samoposlužna autopraonica i caffe bar Elektro Centar Petek d.o.o. Križ 2012.
Modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Čazme Grad Čazma Čazma 2011.
Građevinsko – obrtnički radovi unutarnjeg uređenja poslovne zgrade Ivakop Ivakop d.o.o. Ivanić Grad 2011.
Vodoopskrbni cjevovod Andigole – Kopčić brdo Komunalije d.o.o. Čazma Čazma 2011.