TEAM

Josipa Letec Erjavec, dipl.ing.građ.
direktor
Tel.: + 385 1 2820 499
GSM: +385 098 17 27 618

e-mail: letec@studio-infras.hr

OPĆI ODJEL

Maja Bučar dipl. oec
voditelj računovodstva i financija
e-mail: bucar@studio-infras-hr

ODJEL PROJEKTIRANJA I NADZOR

Josipa Letec Erjavec
ovlašteni projektant
e-mail: letec@studio-infras-hr

Stipe Vrdoljak
projektant
e-mail: stipe@studio-infras.hr

Siniša Predragović
suradnik projektanta
e-mail: sinisa@studio-infras.hr

Goran Čupić
suradnik projektanta
e-mail: goran@studio-infras.hr

ODJEL GEODEZIJE  › Le – Grad d.o.o, poslovni suradnik

Sanja Kaurić Brković, dipl.ing.geod.
ovlašteni geodeta
e-mail: sanja.brkovic@le-grad.hr
Siniša Bajrić, geod. tehničar
e-mail: s.bajric@le-grad.hr
Žaklina Bajrić, geod. tehničar
e-mail: zaklina@le-grad.hr