TEAM

Josipa Letec Erjavec, mag.ing.aedif.
direktorica
Tel.: + 385 1 2820 499
GSM: +385 098 17 27 618

e-mail: letec@studio-infras.hr

OPĆI ODJEL

Ines Korman, mag.prim.educ.

voditeljica upravljanja kvalitetom

e-mail: korman@studio-infras.hr

ODJEL PROJEKTIRANJA I NADZOR

Josipa Letec Erjavec

ovlašteni projektant

e-mail: letec@studio-infras-hr

ODJEL GEODEZIJE  › Le – Grad d.o.o, poslovni suradnik

Siniša Bajrić, geod. tehničar
e-mail: s.bajric@le-grad.hr
Žaklina Bajrić, geod. tehničar
e-mail: zaklina@le-grad.hr