USLUGE

Stručni nadzor nad izgradnjom građevina

Projektiranje obiteljskih, stambenih i poslovnih objekata

 • formiranje projektnog zadatka + idejna rješenja
 • idejni projekt
 • glavni projekt
 • projekt okoliša i prometno rješenje
 • projekt unutarnjeg uređenja

Savjetovanje i konzalting u graditeljstvu

Izrada troškovnika rekonstrukcije i održavanja građevine

Projektiranje komunalne infrastrukture

 • projekti vodoopskrbnih cjevovoda i vodoopskrbnih građevina
 • projekti kanalizacijskih sustava
 • projekti prometnica
 • kućni priključci vodovoda

Izrada projektne dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola i gradnju nove građevine

Izvedbeni projekti konstrukcije

 • izvedbeni projekt armiranobetonske konstrukcije
 • izvedbeni projekt metalne konstrukcije
 • izvedbeni projekt drvene konstrukcije